Köpvillkor

Regler och villkor

Priser
Alla priser på butiksstall.se är i Svenska kronor eller Euro och exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar samt felaktigheter i prislistan. Skulle växlingskursen vara felaktig vid köptillfället så är det priset i Svenska kronor som är gällande.

Betalning
Betalning sker via kort eller mot faktura.

Faktura:
Vid fakturabetalning förbehåller butiksstall.se sig rättan att genomföra en kreditprövning på angivet personnummer (observera att Du ej behöver ange personnummer om Du väljer att handla genom kreditkort som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då att få en kopia på kreditupplysningen per post. Har Du betalningsanmärkningar så kan ni inte tillämpa faktura utan betalning måste ske genom kortbetalning och hela beloppet måste vara betalt innan butiksstall.se levererar produkten. Om en faktura ej betalas i tid, så kommer en påminnelse att skickas ut. Då tillkommer en påminnelseavgift på 100 kronor samt vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 10% per månad från förfallodagen

Kort, internetbetalning
Betalning görs mot kortbetalning via Internet, eller med fakturabetalning. Vi använder Payson (www.payson.se) vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, internetbank (SEB, Handelsbanken, Nordea, and Swedbank).Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 10% per månad från förfallodagen. Butiksstalls.se och dess ägare reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Där dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Butiksstall.se och dess ägare att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fraktpriser

Vi tillämpar fri frakt inom Sverige vid normal leverans med Schenker, man kan också välja ett annat leveransalternativ mot tillägg enligt överenskommelse. Fri frakt inom Sverige gäller endast våra standardprodukter på vår hemsida. Vid beställning av unika produkter betalar kunden frakten enligt överernskommelse i varje enskilt fall.

Vi levererar även till följande länder Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England samt Frankrike. Vi har information om fraktpriser till dessa länder under fliken Fraktpriser på startsidan på vår hemsida Butiksstall.se. Fraktpriserna gäller endast vid beställning av standardprodukterna på vår hemsida. Fraktpriser vid beställning av unika produkter sker genom en överenskommelse i varje enskilt fall.

 

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Butiksstall.se och dess ägares egendom tills dess full betalning erlagts.

 

Beställning
Om beställaren är under 18 år så måste målsman lämna sitt medgivande före köpet genomförs. Med en falskbeställning avses en beställning i någon annan persons namn, utan dennes uttryckliga medgivande. Denna typ av beställningar beivras och polisanmäles av Butiksstall.se och dess ägare. Tänk på att ditt IP-nummer loggas vid alla beställningar.
Butiksstall.se friskriver sig ifrån alla tryckfel,informationsfelaktigheter, samt fel i specifikation, på samtliga i Butiksstall.se
sortiment förekommande produkter och tjänster. Alla bilder skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och funktionaliteter.

Beställning/Leverans till utlandet
Är Du bosatt utanför Sverige och vill göra en beställning, så mailar ni till vår kundtjänst (info@butiksstall.se). Fraktpriser enligt vår prislista under fliken fraktpriser på startsidan på vår hemsida butiksstall.se. Vid specialfrakter utöver normal frakt sätts priserna enligt överenskommelse. Fraktpriserna gäller endast vid beställning av standardprodukterna på vår hemsida. Fraktpriser vid beställning av unika produkter sker genom en överenskommelse i varje enskilt fall.

Slutsåld vara
Alla produkter i webbutiken butiksstall.se är lagervaror. Butiksstall.se reserverar sig dock för felaktigheter i angiven lagernivå. Skulle det ni beställer mot förmodan inte finnas i lager, så kontaktar vår kundtjänst er via e-post. Du har då möjlighet att annullera eller ändra er order.

Reklamation
Skulle varan mot förmodan vara trasig när den anländer, så åtar sig butiksstall.se givetvis att kostnadsfritt åtgärda felet. Kontakta oss snarast efter det att ni upptäckt felet. Beställare får inte åberopa att varan är felaktig, om denna inte lämnar butiksstall.se meddelande om felet inom skälig tid.

Butiksstall.se ersätter enbart produkter som inte fungerar på grund av fabrikationsfel. Produkter som gått sönder på grund av oaktsamhet från kundens sida kan vi tyvärr inte ersätta.

I de fall då vi själva inte kan avgöra orsaken till varans fel, så skickar vi den till tillverkaren för ett utlåtande. För att en reklamation ska bli godkänd måste varan återsändas i sin helhet.


Reklamationsvillkor och ångerrätt
Vid reklamation skall kunden kontakta butiksstall.se via e-post info@butiksstall.se Defekta produkter som returernas till butiksstall.se måste behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Butiksstall.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta butiksstall.se genom mail info@butiksstall.se.

 

Ångerrätt, öppet köp samt bytesrätt gäller INTE när produkterna är unika/specialtillverkade till kund.

Om en vara är transportskadad skall butiksstall.se kontaktas inom sex arbetsdagar dagar för information om ersättning. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

 

Naturkatastrofer
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför butiksstall.se och dess ägares kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure klausul vilket innebär att butiksstall.se och dess ägare befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.


 

Personuppgiftspolicy
Butiksstall.se och dess ägare lämnar inte ut någon information, såsom adresser, telefonnummer e-postadresser eller andra personuppgifter, om våra kunder eller samarbetspartners till tredje part för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt. Våra kunders personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt i alla hänseenden och samtliga betalningssystem är säkrade med avancerade säkerhetslösningar.

Cookies

På den här webbplatsen finns det så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på datorn, som ger oss information om bla du är en ny eller återkommande besökare här i shoppen. Det finns två sorters cookies, en sessions cookie som lagras permanent på din dator. Samt en annan cookies som försvinner ifrån datorn då du stänger ner din webbläsare. För att kunna handla här i shoppen och använda alla våra funktioner så krävs att du accepterar cookies.

 

Övrigt

Butiksstall.se och dess ägare förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har butiksstall.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. butiksstall.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt